Produkter

Ett urval av vad vi tillverkar..

KOMPRESSIONSPLATTA

Mått: 125x80x35mm
Vikt: Grå = Glasfiberarmerad SMC 240g
Svart = Kolfiberarmerad SMC 230g

Del till kabelgenomförningslösning för installation till marina miljöer.
Tillverkningsmetod: Formpressning

PD FAST DEL

Mått: 605x45x30mm
Vikt: 450g

Gripdon för t.ex högspänningsverk.
Tillverkningsmetod: Formpressning

Låda av laminat

Mått: 270x220x70mm
Vikt: 745g

Tillverkningsmetod: Formsprutning

REAKTORKÅPA

Mått: ø517x157mm
Vikt: 3,4kg

Inkapsling av reaktormotor, till 
högspänningsmiljöer.

Tillverkningsmetod: Formpressning

Filterplatta

Mått: 1140x1350x50mm
Vikt: 35kg

​Används som filterhållare.
Tillverkningsmetod: Formpressning

Sockel

Mått: 345x85x50mm
Vikt: 595g

Tillverkningsmetod: Formsprutning

Kontaktbrygga

Mått: 180x160x35mm
Vikt: 220g

Bryggor som slår av och på strömmen i kontaktorer från 95 till 270 ampere, 

Tillverkningsmetod: Formsprutning

ROTORKÅPA NEDRE

Mått: 940x750x195mm
Vikt: 10,4kg

Monterad luftavfuktare.
Tillverkningsmetod: RTM